Llíber

Lliber is een dorp, waar bijna alles door de tijd onaangetast is gebleven.