Energielabel verplicht voor woningen vanaf 1 juni 2013

Energielabel verplicht voor woningen vanaf 1 juni 2013

Ruim 5 jaar later dan in Nederland is in Spanje de wet omtrent een energielabel ook goedgekeurd. Dit betekent dat sinds 1 juni 2013 al het onroerend goed dat te koop wordt aangeboden over een Certificado de Eficienca Energetica (CEE) moet beschikken.

De woning wordt uitgebreid geïnspecteerd door een erkend technisch bureau. Hij meet de verschillende ruimtes op, inventariseert de isolatiewaarde, verwarming, warm water, ventilatie etc. en muteert al deze gegevens in een speciaal computerprogramma. De computer berekent de energie-index waarna een certificaat wordt opgesteld en de woning een energielabel krijgt. Dit certificaat wordt in een speciale databank geregistreerd en is 10 jaar geldig.

Zonder dit CEE certificaat kunnen woningen niet meer verkocht of langer dan 4 maanden per jaar verhuurd worden. Er kunnen zelfs boetes opgelegd worden tussen de € 500 en € 5000. Opvallend is dat tot nu toe weinig huizen dit energielabel hebben. De kosten voor het verkrijgen van een energielabel bedragen afhankelijk van de grootte van de woning tussen de € 250,- en € 500,-.

PrimaVillas zorgt er voor dat deze kosten van dit certificaat door de verkopende partij betaald zal worden. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u contact met ons opnemen.